Hoitosuunnitelma


Vuonna 2000 valmistuneessa hoitosuunnitelmassa on esitetty suositusluontoisesti toimenpiteitä Porraslammen ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi sekä muita mahdollisia järven hoitotoimenpiteitä. Porraslampeen kohdistuva suuri ulkoinen kuormitus näkyy järven rehevöitymisenä. Merkittävimmät järven tilaa parantavat toimenpiteet ovat ulkoisen kuormituksen vähentäminen ja vedenpinnan nosto.  Vedenpinnan noston vaikutus vedenlaatuun kohdistuu lähinnä vesitilavuuden ja vesisyvyyden kasvaessa happitilanteen parantamiseen.  Hoitosuunnitelman tavoitteena on parantaa järven tilaa niin, että vesistöjen laadullisessa yleisluokituksessa luokitus paranee tyydyttävästä hyvään.  Tällöin luokituksen mukaan Porraslampi olisi enintään lievästi rehevöitynyt ja soveltuisi hyvin eri käyttömuotoihin.  Vuonna 1999 perustettu Porraslampi seura tekee aktiivisesti käytännön valistus- ja neuvontatyötä Porraslammen ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.  Seuran tarkoituksena on sääntöjen mukaan Porraslammen , ympäristön ja siihen liittyvien vesistöjen, vesien ja rantojen laadun parantaminen.  Hoitotoimenpiteinä seura on vuositasolla tehnyt säännöllisesti vesikasvilliuuden niittoa ja hoitonuottausta runsaan särki-ja lahnakannan vähentämiseksi.  Tehokalastuksen tukena on ollut petokalana tunnetun kuhan kotiuttamista paikallisesta Kuortaneenjärvestä vuodesta 2003 lähtien. Istutetut kuhat ovat menestyneet lammessa hyvin ja niistä on kehittynyt aikamoisia vonkaleita.  Myös luontaista lisääntymistä on havaittu hoitonuottauksen yhteydessä tehdyn  kalaston seurannassa.