Yleistä


Porraslampi sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneen kunnassa, Ruonan kylässä.  Vesialuetta hallinnoi Kuortaneen kalastusseura ry.  jonka ohjeet kalastajille löydät tästä linkistä.  Vesistön pohjoispäässä sijaisee samanniminen kylä, jonne on matkaa Kuortaneen keskustata noin 11 km.  Vesistön pinta-ala on vedenpinnan noston jälkeen noin 64 ha ja tilavuudeltaan lampi on noin 0,6 milj. m3.  Keskimääräinen syvyys on noin 1,4 m ja maksimisyvyys noin 3 m.

Porraslampi Seura ry on perustettu 14.08.1999. Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa niitä toimenpiteitä, jolla Porraslammen ja sen ympäritön tilaa voidaan parantaa ja kehittää entisestään.  Tähän tärkeään työhön tarvitaan kaikkien rannan- / ja huvilanomistajien panostusta yhteisen asian hyväksi.  Seuralle on hyväksytty säännöt ja vuosikokous pidetään kunakin vuonna toukokuun loppuun mennessä.  Seuralle on valittu hallitus jonka tiedot löytyvät yhteystiedoista.  Seura toivoo yhteydenottoa hallituksen jäseniin mahdollisista toimintaan hyvin nitoutuvista ja kehittämiskelpoisista ideoista.

Toistaiseksi voimassa olevat vuosittaiset jäsenmaksut ovat henkilöjäsenten osalta 5 €, perhejäsenmaksu 10 € sekä kannatus- ja yhteisöjäsenmaksu liukuva 5 – 20 €. Jäsenmaksu + erillinen jätehuoltomaksu 10 € niiltä kesäasunnon omistajilta, jotka haluavat olla mukana edullisessa seuran ns. kimppa-astian käytössä.