Vesikasvien niitto


dscn5966Useimmat pienehköt järvet ja lammet ovat ajan saatossa rehevöityneet, joka johtuu mm. lietteen kertymisestä vesistöön tai vedenpinnan laskun vuoksi.  Porraslammella havahduttiin tähän ongelmaan 1990 luvun puolivälissä jolloin alettiin suunnitella lammen kunnostusta. Rehevöityminen on seurausta järveen joutuvien ravinteiden liian suurista määristä.  Rehevöityminen on hitaasti etenevä, jopa vuosikymmeniä vuosia kestävä tapahtumasarja. Liiallinen rehevöityminen on ongelma johon voidaan vaikuttaa mm. vesikasvien niittämisellä.  Porraslammella tätä niittotyötä on tehty jo pitkästi yli kymmenen vuoden ajan.  Ensin Salmen kyläseuralta lainatulla niittokalustolla ja sitten 2010 vuoden jälkeen seuran omalla niittokalustolla. Porraslampi seuran alulle panema ” Porraslammen hoidon tehostamishanke”  vuonna 2008 mahdollisti oman niittokaluston ja samalla kerralla myös nuottauskaluston hankinnan.