Kunnostus


 Porraslammen kunnostushanke valmistui vuonna 2003, jossa järven vedenpintaa nostettiin kiinteällä pohjapadolla noin 25 cm.  Noston määrää voidaan pitää merkittävänä pienelle noin 54 ha lammelle.  Pato on luonnonmukainen kivipato, jonka keskelle on upotettu ponttilankusta valmistettu elementtisydän.  Hankkeen toteutti Porraslampi seura ry yhdessä monien muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeen vaikutukset lammen hyvinvointiin ovat merkittäviä.  Vuosien saatossa olisi ollut odotettavissa lammen heinittyminen ja sen myuötä umpeen kasvaminen, ellei hanketta olisi saatu matkaan.  Kalaston hyvinvointi lisääntyi merkittävästi mm. talviaikaisen elintilan ja happimäärän kasvaessa.

Hankkeen toteutuksessa panostettiin myös maisemallisiin näkökohtiin, samoin linnuston viihtyvyyteen ja elinolosuhteisiin.  Tätä silmällä pitäen teteutettiin tarpeelliseksi katsottuja ruoppaustoimenpiteitä.  Lammella sijaitsevat lettoalueet on nähtävä osana luonnonmukaista lampimaisemaa, joita tulee myös arvostaa ja huomioida tehtävien toimenpiteiden yhteydessä.

Vesistöhankkeet vaativat yleensä pitkäjänteistä asennoitumista sen eteenpäinviemisessä.  Porraslammen kunnostushanke sai kuitenkin heti myönteistä tuulta purjeisiin ja v. 1994 lähtien hanketta vietiin eteenpäin Länsi-Suomen ympäristökeskuksen, Kuortaneen kunnan sekä muiden asianosaisten myötävaikutuksella.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.