Kalakanta


koekalastus-taulukko

Porraslammella esiintyviä kalalajeja ovat pääasiassa hauki, ahven särki ja lahna. Jonkin verran esiintyy myös kiiskeä, madetta ja Kuortaneenjärvestä kotiutettua kuhaa.

Lammella on suoritettu viimeisin koekalastus vuonna 2006, jonka toteutti Alavus-Töysä-Kuortane kalastusalue. Aikaisempi koekalastus on vuodelta 1998, jonka selvityksen teki puolestaan Länsi-Suomen ympäristökeskus.

Koekalastuksen tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta särki- ja lahnakannan edelleen lisääntyneen, joten tehokalastusta em. kalalajien vähentämiseksi lammesta mm. hoitonuottauksella ja katiskoilla tulisi tehdä enenevässä määrin. Kohtuukokoisten petokalojen kuten haen ja kuhan kotiuttamista lampeen tulee myös suorittaa. Kuhan osalta tätä siirtoa on tehtykin useampana vuonna.