Lammen syvyyskartoitus


Lammen syvyyskartoitukseen liittyvä ns. kenttätyö saatiin toteutettua lauantaina. Myöhemmin saatavilla oleva kartta-aineisto palvelee ranta-asukkaiden virkistyskäyttöä mm. veneilyssä ja kalastuksessa.  Lisäksi kartoitus tuo lisää tietoa lammen mahdollisia jatkokunnostustoimenpiteitä varten sekä tutkimuksellista tietoa ympäristötoimijoiden käyttöön vesiensuojelussa.  Kartoituksen mahdollisti Kuortaneen säästöpankkisäätiö.

Voit tutustua Porraslammen syvyyskarttaluonnokseen joko kuvana tai pdf tiedostona.

Porraslampi syvyyskartta.pdf