Letonpoistoa elokuu 2020


Porraslammen länsipuolella käynnistettiin 10.08.2020 letonpoistohanke. Urakoitsijana toimii Kuortaneen Kaivin Oy.

Toimenpiteellä nähdään myönteistä vaikutusta  lammen virkistyskäyttöön kuten kalastukseen, veneilyyn ja samalla selkiinnytetään myös rantaviivaa ja maisemakuvaa.  Lisäksi nähdään kalojen kutupaikkojen lisääntyminen tärkeänä ja pitkällä aikavälillä myös vesistön vedenlaatu vesitilan kasvaessa paranee.  Hankkeen tukijoina ovat ely-keskus, kuortaneen säästöpankkisäätiö, kuortaneen kunta ja kalastuskunta.  Vesistötyöt ovat aina pitkäjänteistä toimintaa eikä tuloksia voida odottaa välittömästi.  Veden laatuun on vaikuttamassa niin monia tekijöitä kuten nykyisin myös ilmastomuutoksen tuomat suuret säävaihtelutkin. 

Yleiskuvaltaan Porraslampi on matala, rehevä  lampi jossa on paljon erilaisia vesikasveja ja kiinteää ja kelluvaa lettoa.  Hankkeen toteutuksen ensimmäinen vaihe on tällä erää päättynyt.