Vesikasvien niitto 2017


Vesikasvien niitto lammella konetyönä on päästy aloittamaan loppuviikosta ja sitä toteutetaan resurssien mukaan ainakin elokuun 15 päivän nurkille.  Niitossa voi hyödyntää myös soutuveneen perässä vedettävää ns. jokamökin kaislanleikkuria, jonka seura omistaa ja sitä voi lainata.  Myös viikate on erinomainen työväline ainakin pienehköissä mökkien ranta-alueissa.  Samalla tulee kerätyksi niittojäte joko suoraan rannalle tai veneeseen.  Kaikkea kasvillisuutta ei ole tarkoituksenmukaista niittää koska ne on nähtävä osana järviluontoa.  Kasvillisuudessa kalat kutevat ja linnut pesivät, hakevat suojaa ja etsivät ravintoa.  Myös valuma-alueiden suut jätetään käsittelemättä.  Artikkelin kuvassa pohjoispään pohjapadon aluetta on niitetty viikatteella parin viime päivän aikana ja niittojäte kerätty veneeseen ja sitä kautta rannalle.