Vesistön kunnostustöitä 20.08.2017


Viikon aikana on Porraslammen pohjoispäässä olevan isohkon saarekkeen rantaviivaa saatu jo osittain selkiinnettyä.  Kelluvia hettokielekkeitä on poistettu sahaamalla ja kuljettamalla ne lammen pohjoispään ranta-alueelle, josta ne nostetaan rannalle konetyönä.  Toimenpiteenä saadaan parannettua pohjoispään, patoalueen veden virtausta, mutta myös veneilyn ja hoidollisten töiden osalta tilanne paranee.  Lisäksi työllä on positiivinen vaikutus lammen maisemakuvaan.